ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Ecolight-tech.com được thành lập với mục tiêu mang đến cho bạn trải nghiệm duyệt web tuyệt vời nhất. Khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây. 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng dịch vụ tại Ecolight-tech

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung đăng tải trên trang web Ecolight-tech.com, bao gồm các loại hình như văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ và đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các đối tác thứ ba được cấp phép. Bất kỳ hành vi sao chép, phân phối, hay sử dụng các nội dung này vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi đều là hành vi vi phạm quyền bản quyền.

Quy định sử dụng trang web

Quý vị cam kết chỉ sử dụng trang web với các mục đích hợp pháp và không vi phạm các quy định pháp luật hiện hành. Quý vị cũng phải đảm bảo không thực hiện các hành động có thể làm ảnh hưởng xấu đến tính toàn vẹn hoặc hiệu suất hoạt động của trang web.

An toàn và bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo đúng Chính sách Bảo mật của trang web. Tuy nhiên, quý vị phải chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin đăng nhập và việc sử dụng trang web này là trách nhiệm cá nhân của quý vị.

Cập nhật và ngừng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp các dịch vụ trên trang web mà không cần báo trước. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản đã đề ra.

Đường dẫn chỉ đến các trang web khác

Trang web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba. Việc truy cập và sử dụng các trang web này phải tuân theo điều khoản và điều kiện riêng của họ, không phải của chúng tôi.

Thay đổi các điều khoản

Chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản này sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Bất kỳ sự tiếp tục sử dụng trang web của bạn sau khi các thay đổi được công bố sẽ được xem là bạn đã chấp nhận và tuân theo các điều khoản mới.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Theo quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi loại trừ mọi bảo đảm, tuyên bố và điều kiện liên quan đến trang web này và việc bạn sử dụng trang web. Tuyên bố từ chối trách nhiệm này không hạn chế hay loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hoặc của bạn trong các trường hợp sau:

  • Trách nhiệm liên quan đến hành vi gian lận hoặc sai lệch thông tin;
  • Bất kỳ hạn chế trách nhiệm nào không được phép theo luật hiện hành;
  • Các trường hợp trách nhiệm không thể loại trừ theo luật hiện hành.
  • Các hạn chế và loại trừ trách nhiệm này được áp dụng cho mọi nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ tuyên bố này, bao gồm trách nhiệm trong hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Đặc biệt, do trang web của chúng tôi cung cấp thông tin miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trong bất kỳ hình thức nào từ việc sử dụng trang web này.